KIA Re: Response to the Petitioner, Kangiqliniq HTO